Finished Mech

https://youtu.be/Hx1V-NI7xn8

DUDE SUPER SICK!